Informacje prawne


Kopiowanie i rozpowszechnianie - prawa autorskie i majątkowe

Wszelkie treści zamieszczane na tym blogu stanowią własność autora tychże treści i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). 
Żadne treści zamieszczane na tym blogu nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody autora, który zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631)  posiada wyłączne prawa autorskie i majątkowe do tychże treści.
W celu uzyskania zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczanych na blogu należy skontaktować się z autorem tychże treści poprzez formularz kontaktowy Napisz do mnie, umieszczony w prawym bocznym panelu bloga.
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczanych na tym blogu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody autora tychże treści będzie skutkowało konsekwencjami cywilno - karnymi wobec osoby dopuszczającej się tego czynu.

Zbieżność imion, nazwisk, miejsc, nazw oraz opisywanych wydarzeń

Autor treści zamieszczanych na tym blogu zastrzega, iż zbieżność imion, nazwisk, miejsc, nazw oraz opisywanych wydarzeń jest przypadkowa.
Wyjątek stanowią wpisy oznaczone etykietą Ja i mój świat z wyłączeniem ich fragmentów, w których zastosowano formułę: Zbieżność imion, nazwisk, miejsc, nazw oraz opisywanych wydarzeń jest przypadkowa. .

Stosowność treści

Niektóre treści umieszczane na tym blogu mogą zawierać wulgaryzmy, opisy aktów przemocy oraz scen erotycznych.
Autor treści umieszczanych na tym blogu zobowiązuje się do oznaczania treści, zawierających szczególnie drastyczne bądź gorszące elementy, które mogłyby być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.  

Uwagi i zastrzeżenia

W razie jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń, dotyczących treści zamieszczanych na tym blogu, należy kontaktować się z autorem tychże treści poprzez formularz kontaktowy Napisz do mnie, umieszczony w prawym bocznym panelu bloga.  

Poprzez wyraz "treść" rozumie się wszelkie materiały zamieszczane na tym blogu, łącznie z obrazami, fotografiami, materiałami audiowizualnymi.

Wyjątek od punktu "Kopiowanie i rozpowszechnianie - prawa autorskie i majątkowe" stanowią treści, zamieszczane na mocy licencji Freeware oraz Creative Commons, niestanowiące własności autora bloga. 

Szablon wykonała Shalis dla WioskaSzablonów przy pomocy AlexOloughlinFan, subtlepatterns.